26uuu衝模丨模具 DP ZP

Item Code:DP ZP Features:衝模供應,異形衝模定做
  • Description

ZP-19 33衝26uuu常規衝模常年現貨供應:圓形衝模(淺弧衝,深弧衝,斜平衝,平衝)

26uuu異形衝模均可根據要求定做:橢圓形衝模,三角形衝模,雞心型衝模,鍵型衝模等幾何形狀均可定製

其他產品

Product Name:
26uuu常用配件丨26uuu衝模
Model:
ZP-19 33 35D
Description:
26uuu各類常用配件:加料器,26uuu衝模,模具,異形模具等。
more